Aktuality

ANSYS na UNIZA

24. novembra 2021
ANSYS na UNIZA
Na univerzitu bola zakúpená licencia ANSYS. Bližšie info https://ikt.uniza.sk/uniza-wiki/category/software/ansys/ kontaktné osoby Ing. Staňo, doc. Tarjányi.
Čítať ďalej >>

Oznamy pre študentov

ZÍSKANIE CERTIFIKÁTU – MANAŽÉR KVALITY

6. decembra 2022
ZÍSKANIE CERTIFIKÁTU – MANAŽÉR KVALITY
Milí študenti, prinášame vám informácie, ktoré by vám mohli uľahčiť cestu k dobrej a zaujímavej práci po absolvovaní štúdia vo vašom hlavnom študijnom odbore. Viac sa dozviete tu
Čítať ďalej >>
Image
0
+
Aktívnych študentov
0
+
Absolventov bakalárskeho štúdia
0
+
Absolventov inžinierskeho štúdia

Energia

Pohon

Riadenie

Výkon

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií,
Katedra elektroenergetiky a elektrických pohonov
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Tel:  +421 41 513 2151
Fax: +421 41 513 15118
Email: keep@feit.uniza.sk

GPS:
49°12'8.26"N , 18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: 4081800000007000080700
SWIFT alebo BIC SWIFT: SUBASKBX