Aktuality
Katedra
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Katedra elektroenergetiky a elektrických pohonov
Žilinská univerzita v Žiline
Žilinská univerzita Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovakia
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity
Tel: +421 41 5132151
Fax: +421 41 5131518
Email:
keep@fel.uniza.sk
Oznamy pre študentov

O Z N A M

Zoznam ponúkaných bakalárskych prác pre špecializáciu Elektroenergetika
a pokyny k výberu boli zverejnené na:

http://www.kves.uniza.sk/?menu=aktual&page=dok&path=/kvesnew/dokumenty/Bakalarske_prace_ponuka

                                                                                                                                    Otčenášová